บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4) 
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201
(A3) 
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่องสแกนเนอร์
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

   
โปรแกรมบริหารการจัดการเอกสารหน่วยงาน, องค์กร, ราชการและเอกชนทั่วไป

 
 
  
               
               
    Therefore : Personal Edition
 

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น
     
      Therefore : Workgroup Edition
 

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น
   
 
           
           
      โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น
        โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น
 
      รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน         รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน  
      รองรับการจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด         รองรับการจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด  
      ออกแบบดัชนีกำกับเอกสาร ไม่จำกัดจำนวน         ออกแบบดัชนีกำกับเอกสาร ไม่จำกัดจำนวน  
            กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ของผู้ใช้งานแต่ละคน     
            ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต่อ 5 ชื่อผู้ใช้งาน  
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
                 
                
  โรงพยาบาล

               
    CIPD
 
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
   
ประวัติผู้ป่วยใน 
(IPD)
   
      COPD
 
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
   
ประวัติผู้ป่วยนอก 
(OPD)
   
 
           
           
      โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น
   ประวัติผู้ป่วยใน
        โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น
   ประวัติผู้ป่วยนอก
 
      โปรแกรมทำงานแบบระบบเครือข่ายและมีความยืดหยุ่น
   ในการค้นหา
        โปรแกรมทำงานแบบระบบเครือข่ายและมีความยืดหยุ่น
   ในการค้นหา
 
      ทำดัชนีกำกับประวัติผู้ป่วย ด้วยการป้อนมือและการอ่าน
   จากแถบรหัสแท่ง(Barcode)
        ทำดัชนีกำกับประวัติผู้ป่วย ด้วยการป้อนมือและการอ่าน
   จากแถบรหัสแท่ง(Barcode)
 
      จัดเก็บเอกสารได้ ไม่จำกัดจำนวน         จัดเก็บเอกสารได้ ไม่จำกัดจำนวน  
      กำหนดระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคนได้         กำหนดระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคนได้  
      กำหนดการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน         กำหนดการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน  
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
               
               
    CORDER
 
โปรแกรมใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์
   
         
             
             
      สามารถลดระยะเวลาของบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม
   และนำส่งใบสั่งยาระหว่างหอผู้ป่วยกับห้องจ่ายผู้ป่วยใน
         
      สามารถส่งใบสั่งยาไปห้องจ่ายยาได้ทันทีที่ต้องการ
   (Real time)
         
      สามารถจำแนกประเภทใบสั่งยาและกำหนดการพิมพ์
   ใบสั่งยา จากหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลไปยังห้องจ่าย
   ผู้ป่วยที่ต้องการได้อัตโนมัติ
         
      ในกรณีต้องการดูใบสั่งยา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ
   ใบสั่งยาโดยการสืบค้นผ่านจอคอพิวเตอร์ด้วย
   Web Browser IE ได้โดยไม่จำ่ำเป็นต้องค้นหาจาก
   ใบสั่งยาตัวจริง
         
      การจัดเก็บภาพข้อมูลจะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลโดยตรงเพื่อ
   ความปลอดภัยโดยป้องกันการเรียกดูใบสั่งยาผู้ป่วย
   จากนอกระบบ
         
      รายละเอียด...          
               
     ^ กลับไปด้านบนสุด          
        
   
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301