บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201 (A3)
 
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่องสแกนเนอร์
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

     
เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน(Canon Hi-Speed Scanner)  
     
 
 
 

     

        
เลือกเครื่องสแกนเนอร์ ให้เหมาะสมกับโซลูชั่น

   
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณด้วย

   
Canon Document Reader Scanner(DR)

   
      
 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน สามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการที่แตกต่างของทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติที่มีอยู่ในเครื่องสแกนเนอร์
ความเร็วสูง  ทั้งความทนทานในการรองรับปริมาณงานสแกน
จำนวนมาก  ดีไซน์ที่ออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
ความรวดเร็วในการสแกนทั้งเอกสารสีและขาวดำ รองรับเอกสาร
ได้หลากหลายรูปแบบทั้งเอกสารชุด, นามบัตร, บัตรพลาสติก 
รวมไปถึงบัตรพลาสติกแบบมีอักษรนูนและรองรับขนาดกระดาษ
ใหญ่สุดได้ถึง A3

   
 
  
               
    Canon P-208II
สแกนเนอร์ความเร็วสูงขนาดพกพา เล็กกะทัดรัด
      Canon P-215II 
สแกนเนอร์ความเร็วสูงขนาดพกพา เล็กกะทัดรัด
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
 
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 8 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 15 แผ่นต่อนาที  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ         ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกัน         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกัน  
      รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
        รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
 
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

       
               
    Canon DR-F120
ใช้งานง่าย ตอบสนองงานสแกนครบครัน(Flatbed)
      Canon DR-C225 
ขนาดกะทัดรัด ครบครันทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
 
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 25 แผ่นต่อนาที  
      รองรับงานสแกนเอกสารเป็นแผ่น, รูปเล่ม และนามบัตร         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ปรับแก้พื้นเอกสารที่มีสีเข้ม         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      ปุ่มสแกนงานเอกสารบนตัวเครื่อง         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ
   การ์ดที่มีตัวอักษรนูน
 
              Full Auto Mode ฟังกชั่นสแกนภาพสมบูรณ์แบบ  
     
        รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
 
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

       
               
    Canon DR-C225W 
รองรับระบบ 
Wi-fi
ขนาดกะทัดรัด ครบครันทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
      Canon DR-C240 
รองรับการสแกนบัตร
 Passport
   
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4
        เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 25 แผ่นต่อนาที         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 45 แผ่นต่อนาทีี  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         รองรับการสแกน Passport  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      ตรวจสอบสีเอกสารอัตโนมัติ         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ
   การ์ดที่มีตัวอักษรนูน
        สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ
   การ์ดที่มีตัวอักษรนูน
 
      Full Auto Mode ฟังกชั่นสแกนภาพสมบูรณ์แบบ         กดปุ่ม DFR เมื่อกระดาษซ้อน ยอมบันทึกภาพและ
 
      รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
         สแกนต่อตามปกติ(บนเอกสารมีกระดาษโน๊ตหรือ  
      รองรับระบบป Wi-fi
         รูปภาพติดอยู่)  
              Full Auto Mode โหมดสแกนภาพสมบูรณ์แบบ  
     รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    Canon DR-M160II 
แข็งแรงทนทาน ขนาดกะทัดรัด
      Canon DR-6010C  
จัดเก็บเอกสารกองโตอย่างมืออาชีพ
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A4  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาีที ที่ีี่ 300 dpi  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง) หรือ         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)  
       การ์ดที่มีตัวอักษรนูน         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
      กดปุ่ม DFR เมื่อกระดาษซ้อน ยอมบันทึกภาพและ
         
       สแกนต่อตามปกติ(บนเอกสารมีกระดาษโน๊ตหรือ          
       รูปภาพติดอยู่)          
      Full Auto Mode โหมดสแกนภาพสมบูรณ์แบบ          
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
               
    Canon DR-M1060 
สแกนเนอร์เล็กสุดที่รองรับกระดาษ A3
      Canon DR-6030C 
เครื่่ืองจัดเก็บเอกสารประสิทธิภาพสูง
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี(แนวนอน)         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี ที่ 300 dpi  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)         สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
      ตรวจสอบกระดาษที่เย็บลวดก่อนเข้าเครื่อง         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
           
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
               
               
    Canon DR-G1100 
รองรับงานสแกนจำนวนมาก ประสิทธิภาพสูง
      Canon DR-G1130 
สแกน 200 หน้า ใน 1 นาทประสิทธิภาพสูง
 
               
           
               
      เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3         เครื่องสแกนเนอร์สี และขาวดำ ขนาด A3  
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 75 แผ่นต่อนาทีีีี         สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 100 แผ่นต่อนาทีี  
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว         สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว  
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน         สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน  
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ         ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ  
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ         ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ  
      โหมด Folio สแกน A1         โหมด Folio สแกน A1  
      ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ         ลบรอยเจาะรูของเอกสารอัตโนมัติ  
      ตรวจสอบสีของเอกสารโดยอัตโนมัติ         ตรวจสอบสีของเอกสารโดยอัตโนมัติ  
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค         ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค  
               
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

         
      

         
               
    Canon Flatbed Scanner Unit 101
*อุปกรณ์เสริม

สแกนเอกสารรูปเล่มได้อย่างรวดเร็ว(Flatbed A4)
      Canon Flatbed Scanner Unit 201 
*อุปกรณ์เสริม
สแกนเอกสารรูปเล่มได้อย่างรวดเร็ว(Flatbed A3)
 
               
           
               
      เครื่องสแกนแบบหน้ากระจก(Flatbed) ขนาด Legal         เครื่องสแกนแบบหน้ากระจก(Flatbed) ขนาด A3  
      ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) ขาวดำที่ 3 วินาที         ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) ขาวดำที่ 3 วินาที  
      ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) สีที่ 4 วินาที         ความเร็วในการสแกน A4(300 dpi) สีที่ 3.5 วินาที  
      ฝาบนปิด-เปิดหน้ากระจก ยกปรับระดับได้         *ใช้ร่วมกับ Canon DR-Series ที่กำหนด  
      *ใช้ร่วมกับ Canon DR-Series ที่กำหนด          
      รายละเอียด...         รายละเอียด...  
      

  

 
     ^ กลับไปด้านบนสุด          
        

    
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301