บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225 (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4) 
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201
(A3) 
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่องสแกนเนอร์
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 

เช่าครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน(Canon Hi-Speed Scanner)
   
 
 
     
 
         
       
Canon Scanner รุ่น DR-M1060 
   
สแกนเนอร์เล็กสุดที่รองรับกระดาษ A3
   
           
       
         
      เครื่องสแกนเนอร์สีและขาวดำ ขนาด A3      
      สแกนด้วยความเร็ว สูงสุด 60 แผ่นต่อนาทีี(แนวนอน)      
      สแกนเอกสารหน้าหลังพร้อมกันในครั้งเดียว      
      สามารถสแกนเอกสารต่างขนาดได้พร้อมกัน      
      ปรับแก้เอียงเอกสารอัตโนมัติ      
      ข้ามเอกสารที่เป็นหน้าว่างได้อัตโนมัติ      
      ตรวจสอบการป้อนเอกสารซ้อนกันด้วยระบบอัลตร้าโซนิค      
      ตรวจสอบกระดาษที่เย็บลวดก่อนเข้าเครื่อง      
      ถาดป้อนกระดาษรองรับได้ 60 แผ่น(80 แกรม)      
      สามารถสแกนบัตรประชาชนได้(บัตรแข็ง)      
      รายละเอียด...    
         
     พร้อมโปรแกรมสแกน Capture perfect ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นต่อการสแกน เช่น บันทึกรูปแบบการสแกนเอกสาร
 ให้เหมาะสมกับงานแต่ประเภท สามารถแทรกหน้าเอกสารที่ต้องการ เพิ่มหน้าเอกสาร ลบหน้าหรือย้ายหน้าเอกสาร 
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  
 บริัษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
   

 โทร   : 02-105-6361
 มือถือ : 086-378-5288
  อีเมล : support@concept.co.th
 
       
        

   
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301