บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                   ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วแคนนอน

                        
       

   
  
   
เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง A4
          รุ่น DR-C240
 
จากแคนนอน         
          รองรับงานสแกน Passport

  
                                สแกนเร็วสูงสุด
                                          45 แผ่นต่อนาที
   
             
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
             รองรับงานสแกนหลากหลายประเภท

          Tel. 02-1056361

  
        
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

                       
                              

     เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง
   ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องสแกนเอกสารจาก
      แคนนอน ทำให้งานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      เป็นเรื่องง่าย...

   P-208II สแกนเนอร์ขนาดพกพาใช้งานง่าย
              สแกนสูงสุดได้ 8 แผ่นต่อนาที...
 
  หน่วยงาน องค์กร ราชการและเอกชนทั่วไป
    โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ
    สืบค้น:Therefore

   ปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของท่าน สามารถ
      จัดเก็บเอกสารและสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว
      ป้องกันเอกสารชำรุดสูญหาย...

 
  โรงพยาบาล
   
โปรแกรมจัดเก็บประวัติแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
    ผู้ป่วยใน หรือ นอ
:CIPD/COPD
   ประวัติผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน พื้นที่จัดเก็บไม่พอ
      ค้นหาล่าช้า เอกสารชำรุดสูญหาย จะทำอย่างไรดี
      ตรงนี้มีทางออก...

    
 โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น
 
  
 Therefore : Personal Edition
   ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บ
      และสืบค้น

   รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน

   รองรับจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด

 
 Therefore :Workgroup Edition
   ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บ
     และสืบค้น

   รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน
   กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
     ของผู้ใช้งานแต่ละคน

   รองรับจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด
                                   ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5 ชื่อผู้ใช้งาน
    
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้ป่วยใน
 
  CIPD 
   
ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บและ
    สืบค้นประวัติผู้ป่วย

   โปรแกรมทำงานแบบระบบเครือข่าย
    และมีความยืดหยุ่นในการค้นหา

   ทำดัชนีกำกับประวัติผู้ป่วย ด้วยการ
    อ่านจากแถบรหัสแท่ง

   กำหนดระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคน
   

    
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301

Website counter