บริัษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                  ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วแคนนอน

                        
       

   
  
   
เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง A4
          รุ่น DR-C240
 
จากแคนนอน         
          รองรับงานสแกน Passport

  
                                สแกนเร็วสูงสุด
                                          45 แผ่นต่อนาที
   
             
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
             รองรับงานสแกนหลากหลายประเภท

          Tel. 02-675-6366-7

  
        
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

                       
                              

     เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง
   ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องสแกนเอกสารจาก
      แคนนอน ทำให้งานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      เป็นเรื่องง่าย...

   P-208II สแกนเนอร์ขนาดพกพาใช้งานง่าย
              สแกนสูงสุดได้ 8 แผ่นต่อนาที...
 
  หน่วยงาน องค์กร ราชการและเอกชนทั่วไป
    โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ
    สืบค้น:Therefore

   ปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของท่าน สามารถ
      จัดเก็บเอกสารและสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว
      ป้องกันเอกสารชำรุดสูญหาย...

 
  โรงพยาบาล
   
โปรแกรมจัดเก็บประวัติแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
    ผู้ป่วยใน หรือ นอ
:CIPD/COPD
   ประวัติผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน พื้นที่จัดเก็บไม่พอ
      ค้นหาล่าช้า เอกสารชำรุดสูญหาย จะทำอย่างไรดี
      ตรงนี้มีทางออก...

    
 โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น
 
  
 Therefore : Personal Edition
   ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บ
      และสืบค้น

   รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน

   รองรับจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด

 
 Therefore :Workgroup Edition
   ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บ
     และสืบค้น

   รองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน
   กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
     ของผู้ใช้งานแต่ละคน

   รองรับจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทุกชนิด
                                   ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5 ชื่อผู้ใช้งาน
    
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้ป่วยใน
 
  CIPD 
   
ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บและ
    สืบค้นประวัติผู้ป่วย

   โปรแกรมทำงานแบบระบบเครือข่าย
    และมีความยืดหยุ่นในการค้นหา

   ทำดัชนีกำกับประวัติผู้ป่วย ด้วยการ
    อ่านจากแถบรหัสแท่ง

   กำหนดระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคน
   

    
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

  
เลขที่ 17 อาคารกตัญชลี ชั้น 2 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  
โทร. 0-2675-6366, 0-2675-6367  แฟกซ์. 0-2675-6368

Website counter